Câu hỏi thường gặp

Hỏi Đáp Thường Gặp Cho Học Viên

Kiến Tạo Khóa Học Của Bạn​

MỌI THỨ BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THAM GIA ĐÀO TẠO PHI CÔNG

Để tham gia huấn luyện, bạn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: Đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp PTTH, có sức khỏe tốt, trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu.

Theo Quy chế An toàn Hàng không của Cục HKVN, phi công thương mại cần phải đước giám định sức khỏe tại các cơ sở được Cục HKVN phê chuẩn và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe Hạng 1 (Class 1). Học viên phi công cũng phải đáp ứng yêu cầu này.

EFT đã được Cục HKVN phê chuẩn tổ chức huấn luyện bay lần đầu tháng 8/2013 và được gia hạn hàng năm. Các chương trình huấn luyện được phê chuẩn bao gồm: PPL, CPL, IR, ATPL (lý thuyết) và MCC​

Hỏi đáo về
đào tạo

01.

Có. Nhưng không nơi nào trên thế giới có thể trang bị cho học viên những kinh nghiệm bay trên địa hình đa dạng, loại hình thời tiết đa dạng và giáo viên bay hàng đầu như ở New Zealand. Phi công đã qua huấn luyện ở New Zealand được đánh giá là những phi công tốt nhất trên thế giới.

02.

Đội máy bay huấn luyện của chúng tôi bao gồm các loại sau: Diamond 20, Diamond 40, Diamond 42, Redbird FMX 1000 (simulator)​​

03.

Chúng tôi sẽ công nhận và tính số giờ bay đã bay của học viên nếu số giờ bay này được những người có thẩm quyền xác thực và phê chuẩn (Giáo viên bay được phê chuẩn của các trung tâm huấn luyện bay hoặc Cục HK). Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.​

04.

Nếu học viên đã hoàn tất bất kỳ tín chỉ lý thuyết nào trong hệ thống huấn luyện bay của New Zealand, tín chỉ đó có thể được tính nếu còn hạn. Cục HK New Zealand không công nhận tín chỉ do các quốc gia khác cấp.

05.

Có. Bất cứ học viên nào cũng sẽ phải thực hiện việc giám định sức khỏe trong vòng 3 tuần khi tới New Zealand mặc dù có thể học viên đã giám định sức khỏe trước tại Việt nam.

Không tìm thấy câu hỏi của bạn?

Liên hệ với chúng tôi