Congratulations to Mr. Phan Danh Dat on flying first solo. Mr. Dat is a Vietnam Airlines cadet and has joined Eagle Flight Training to gain the Commercial Pilot Licence with Multi Engine Instrument Rating, ATPL theory and Multi Crew Coordination training. Like his fellow cadets, Mr. Dat is highly motivated and focussed.

If you are interested to start the most prestigious, world recognised career – Airline pilot with  Vietnam Airlines, please contact us and we will be in touch with you within 48 hours.

After receiving your request a representative of Eagle Flight Training, based in our Hanoi office, will be in touch with you within 48 hours. He will tell you the next step required as well as provide you with  useful information regarding bank loans and NZ immigration requirements and procedures.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đại diện Eagle Flight Training tại Việt nam, ông Nguyễn Hoàng Hải, 0983237666, hoặc gửi e-mail: hai.nguyenhoang@aviationschool.co.nz.

Bạn cũng có thể tới Văn phòng tại Hà nội vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu,  từ 08H00 đến 17H00. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà APEX, 121 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Chúng tôi sẵn sàng trực tiếp giải đáp thắc mắc và giúp các bạn hiểu rõ hơn về huấn luyện phi công cũng như các cơ hội nghề nghiệp.

Xin vui lòng liên hệ trước.

Good luck!