0
Năm thành lập
0
Chương trình đào tạo
+ 0
Khóa tốt nghiệp
+ 0
Phi công cấp chứng chỉ

Chương Trình Đào Tạo

Bằng lái máy bay tư nhân

Huấn luyện PPL

Bằng lái máy bay thương mại

Huấn luyện CPL

Gói trải nghiệm bay

Trải nghiệm

Bắt đầu sự nghiệp hàng không của bạn ngay hôm nay

TIÊU CHUẨN

Đăng ký tư vấn trực tiếp với chuyên gia

Kết nối với chúng tôi

Bài viết mới